دانلود کلیپ : نگاه تند احمدی نژاد به فرمانداری که از عواقب سرمای هوا می گفت!

۱ آذر ۱۳۹۰

ارسالی از یعقوب

دانلود غیر مستقیم

خوشم آمدup دانلود کلیپ : نگاه تند احمدی نژاد به فرمانداری که از عواقب سرمای هوا می گفت!(۰)خوشم نیامدdown دانلود کلیپ : نگاه تند احمدی نژاد به فرمانداری که از عواقب سرمای هوا می گفت!(۰)
z

دیدگاه‌ها خاموش است .