یادش به خیر بچگی هامون…

۹ مهر ۱۳۹۰

پول هامونو جمع می کردیم تا از دستفروش ها عکس هاشو بخریم…

 

ww 6  یادش به خیر بچگی هامون...

خوشم آمدup یادش به خیر بچگی هامون...(۰)خوشم نیامدdown یادش به خیر بچگی هامون...(۰)
z

دیدگاه‌ها خاموش است .