ولنتاین !

۲۵ بهمن ۱۳۹۰

امروز مامورا مثل مور و ملخ ریخته بودن بیرون

خیلی از مردم اصلا” خبر نداشتن ماجرا چیه !!

عصر وقتی سوار تاکسی شدم و به میدون ونک رسیدیم  دور میدون ونک یه عالمه مامور واستاده بودن

راننده گفت: باز چه خبر شده؟! یکی از مسافرا گفت: فکر کنم به خاطر ولنتاینه !!

خوشم آمدup ولنتاین !(۱)خوشم نیامدdown ولنتاین !(۱)
z

دیدگاه‌ها خاموش است .